• hrscsale@gmail.com
  • 02- 915-8587 ต่อ 601

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท หมายเลขประจำตัวผูัเสียภาษี 0105559029521


HRSC เราคือผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ด้านงานสรรหาบุคลากร ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจบริษัทจัดหางาน งานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเอกชน  ปัจจุบันเรามีลูกค้าบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรามากกว่า 500 บริษัท และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายการสรรหาที่รวดเร็ว คัดสรรผู้สมัครงานที่มีคุณภาพและตรงกับคุณสมบัติตามตำแหน่งงานที่บริษัทกำลังเปิดรับสมัคร 


บริการของเรา 

- บริการสรรหาพนักงานจัดหาพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารในทุกสาขาอาชีพ โดยพนักงานที่ผ่านการสัมภาษณ์จากบริษัทลูกค้า จะเป็นพนักงานประจำของบริษัทลูกค้า รับเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆกับบริษัทลูกค้าโดยตรง

- บริการรับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต  จัดหาแรงงานประกอบชิ้นงาน อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่น ๆ

- บริการจัดหาแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว


ลักษณะธุรกิจ

- บริการสรรหาพนักงานจัดหาพนักงาน( Head Hunter )ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารในทุกสาขาอาชีพ โดยพนักงานที่ผ่านการสัมภาษณ์จากบริษัทลูกค้า จะเป็นพนักงานประจำของบริษัทลูกค้า รับเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆกับบริษัทลูกค้าโดยตรง - บริการรับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต จัดหาแรงงานประกอบชิ้นงาน อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่น ๆ - บริการจัดหาแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว

วิสัยทัศน์ของเรา

ปัจจุบันเรามีลูกค้าผู้ประกอบการที่ใช้บริการเป็นจำนวนมากและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ด้วยวิธีการสรรหาที่ตอบโจทย์ด้านงานทรัพยากรบุคคล ช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการขาดแคลนตำแหน่งงานที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะในแต่ละธุรกิจ หากท่านกำลังมองหาผู้ช่วยในการสรรหาพนักงาน เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน