• hrscsale@gmail.com
  • 02-915-8587 ต่อ 602

บริการสรรหาพนักงานในรูปแบบ Head Hunter (บริการทุกจังหวัด)

ผู้นำด้านการสรรหาพนักงาน นำส่งผู้สมัครงานให้พิจารณาภายในระยะเวลา 3 วันทำการ

บริการงานรับเหมาแรงงานไทยและต่างด้าว ติดต่อแผนกรับเหมาแรงงาน โทร.0632686719

การรับเหมาแรงงานที่ทันยุคทันสมัย และการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ มาใช้บริการของเรา คุณจะสบายใจในการดูแลพนักงาน