• hrscsale@gmail.com
 • 02- 915-8587 ต่อ 601
 • ทั้งหมด
 • การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
 • คอมพิวเตอร์-IT
 • ธุรกิจขนส่ง
 • บรรจุภัณฑ์
 • พลังงาน
 • ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
 • ลูกค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
 • ลูกค้าธุรกิจด้านตัวแทนจำหน่ายอุปกรไฟฟ้าโรงงาน
 • ลูกค้าธุรกิจด้านห้างสรรพสินค้า
 • วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
 • ส่งออก-นำเข้า
 • สิ่งทอ
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ออกแบบ-ตกแต่ง
 • อาหาร-เครื่องดื่ม
 • เคมี-พลาสติก
 • โรงแรม -รีสอร์ท -การท่องเที่ยว